Gizlilik

 

GİZLİLİK BİLDİRİMİ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

  1. https://teklifvarisraryok.com  internet sitesi üyeleri tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı "Hizmet Sözleşmesi” ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve/veya usulüne uygun bir şekilde T.C Kanunları gereğince kabul edilen uluslararası anlaşmalarda belirtilen hallerde, belirlenen amaçlar ve kapsamlar içerisinde kullanabilir.

 

  1. Toplanan bu bilgiler; kampanya çalışmaları, profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece teklifvarısraryok.com bünyesinde kullanılmaktadır.

 

  1. İnternet sitesi içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz hizmet satın alımları ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır.

 

  1. İnternet sitesi içerisinde, hizmet almak isteyen kullanıcılar sistem üzerinden kişisel bilgilerinin güncellemesi yapabilmektedir. Söz konusu ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, adres, firma bilgileri, telefon, veya e-posta adresleri gibi) sitenin veri tabanlarına kayıt edilecektir.

 

  1. Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir.

 

  1. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda, işbu gizlilik bildirimi ve güvenlik politikasında ve hizmet sözleşmesinde belirtilen hükümler ile aşağıda yer alan hallerde üçüncü kişilere açıklayabilir.

 

a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kural bulunması halinde, Usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe girmiş ve T.C tarafından uyulmak zorunda olan uluslararası anlaşmalar,

 

b)Yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde,

 

  1. Yukarıda yer alan zorunlu istisnalar dışında müşterilerinin kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

  1. Ödeme işlemleri sırasında girilen Kredi kartı ödemelerinde talep edilen kart bilgileriniz gibi hassas kişisel bilgileriniz güvenli işlem yapan SSL sertifikasına sahip sunucumuz tarafından ilgili bankanın ilgili birimine otomatik olarak aktarılır ve bunun dışında herhangi bir çalışanımız veya 3. taraf ile kesinlikle paylaşılmaz ve bu bilgiler depolanmaz.

 

  1. Kullanıcı tarafından site’ye üye olmak amacı ile verilen bilgiler, o  müşteri ile iletişim kurmak, hizmetin ifası amacıyla iş ortaklarına teslimat bilgilerinizi vermek için kullanılır. Bunun dışında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun gereğince onay alınmış ise tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak ticari elektronik ileti grup şirketleri ve/veya iş ortakları ile size  yeni ürünlerden haberdar etmek, reklam ve pazarlama amaçlı  kullanabilmektedir.